Типове решения

Оповестяване в Атомни Електроцентрали

Типични опасности

От една страна ядреното гориво е един много ефективен източник на енергия. От друга страна обаче това гориво представлява опасен материал, обработката на който изисква строги норми на безопасност. Въпреки, че настоящите процеси от тази генерация гориво основно са известни като реакции на полуразпад е добре подсигурена в технологично отношение, все още съществува известен риск от изтичане на радиоактивни материали. За да се минимизира опастността, която съществува за населението живеещо около такива централи и самите работещи в тях, почти всички атомни електроцентрали по света изграждат едновременно система за мониторинг на нивата на радиоактивните материали и свързаните с тях оповестителни системи. Тяхната цел е да разпространяват предупредителни съобщения до всички работници и живеещите наблизо хора в случай на извънредна ситуация. Дизайнът на една такава система трябва да бъде изключително надежден и устойчив. Най-важното, обаче е тази система да може да бъде контролирана от отдалечени центрове за контрол, така че системата да може да се използва в случай на аварийна ситуация, когато оперативните центрове за контрол трябва да бъдат евакуирани.

Описание на решението

Системата за оповестяване е проектирана, така че да отговори на всички изисквания за надеждна работа в предизвикателна среда, каквато са атомните електроцентрали. Основните изисквания са: да бъде в състояние да контролира работата на две автономни физически отделни централи за контрол, 100% резервна подсигуреност на ключово комуникационните единици и информация за ефективността на всички ключови компоненти (високоговорители, усилватели, комуникационни модеми, електрозахранващи единици, батерии и т.н.), и ефикастността на индивидуалните компоненти на системата (сирени, радиоединици, комуникационни единици и т.н.). Системата се състои от следните елементи:

 • Диспечерски център
 • Център за спешна помощ
 • Радио-комуникационна инфраструктура
 • Електронни сирени ПАВИАН, предназначени за външно звуково разпространение
 • Радио-единици АМАДЕО, предназначени за вътрешно звуково разпространение

В същото време системата е свързана с по-висши - общинската системата за оповестяване, едновременно чрез сирени и контролни центрове. Сирени или група сирени могат също да бъда контролирани местно, т.е. от местните контролни единици. Тази функционалност е основно предназначена за общините. Нещо повече, тя позволява контролиране на вътрешните визуални системи за оповестяване на атомните електроцентрали.

Диспечерски център

Диспечерския център се използва за:

 • Постоянен мониторинг на състоянието/функционалността на цялата система за оповестяване при определените радиочестоти.
 • Осъществява мониторинг на прогреса на специфичните параметри от технологичния процес (автономни системи за мониторинг).
 • В случай на критично високи нива на въпросните параметри в центъра се активират съответните акустични и оптични системи за оповестяване.
 • Активира се уведомителния процес, т.е. процесът на уведомяване на отговорнтите лица на работното място в случай на авария и информира съответните институции, при настъпването на такова събитие.
 • Свързан е с външната национална система за оповестяване, на която се предоставя информация за статута на системата.
 • Записва се цялата комуникация в контролния център за бъдещо анализиране.

Състои се от:

 • Компютър с ВЕКТРА софтуер
 • Голям екран
 • Допълнителен модул за уведомяване и регистриране
 • Компютърът е оборудван с контролен и обслужващ софтуер

Контролен център за спешни случаи

Спешния център за контрол е оборудван с точно същата технология като диспечерския център и те работят едновременно. Този център обаче не се използва за контрол. Той е в така наречения режим на „прихващане” и от него може да се контролира системата като автоматично така и ръчно, при необходимост или в случай на повреда в диспечерския център.

Комуникационна инфраструктура

Комуникационната инфраструктура се състои основно от предаващи единици, спешни предаващи единици и местни предаващи единици. Основната предаваща единица комуникира с местните единици и със сирените, които достига. Местните комуникационни единици комуникират със сирените в определена зона и основно функционират като концентратор за съкращаване на времето за отговор на цялата система. Прилага се радиопротокол и комуникационен алгоритъм за оптимизиране с цел максимизиране на надеждността и минимизиране на процеса на активираното съобщение, и активизиране на времето за потвърждение. Спешната комуникационна единица функционира като основна комуникационна единица при необходимост. Звукът се разпространява в рамките на вътрешните помещения посредство радио-единици АМАДЕО. Що се отнася до помещения с много прегради, радиосигнала се предава на АМАДЕО с помощта на специален кабел. Друг канал за контрол на предупредителната система е RDS канала, служещ за активиране на по-висши национални оповестителни системи.

Електронни сирени ПАВИАН

Електронните сирени ПАВИАН се използват като крайни акустични елементи за атомни електроцентрали за външно излъчване, т.е. предупреждение на населението намиращо се в околността, като се използват всички функции и модули за автоматично тестване, за да се увеличи надеждността на сирените в случай на извънредна ситуация.

Радиоединици АМАДЕО

Радиоединиците АМАДЕО се използват за излъчване на съобщения вътре в електроцентралата. Също като сирените ПАВИАН, радиоединиците АМАДЕО са оборудвани с функции и модули за автоматично тестване. В допълнение към това визуална предупредителна система е свързана с радио-единиците.

Подходящо е да се използва това решение ако се изисква следното:

 • Изключително надеждно и сигурно решение
 • За физическо разделяне на диспечерския център и спешния контролен център
 • Изключително кратко време за активиране и потвърждаване на активирането на голям брой (стотици) сирени
 • Надеждно разпространение на звук в помещения с много прегради
 • Максимална автоматизация на процесите след анонсирането (автоматично повикване на отговорните лица, информиране на съответните институции и т.н.).