Системи за Ранно Оповестяване

Възможни приложения на компактна интегрирана електронна сирена Screamer

Индустриални мобилни устройства

Макар че, интегрираната електрона сирена Screamer е универсално устройство, най-често намира приложение в индустрията. Компактните размери и разположението на електрониката в устойчив алуминиев рупор допринасят за монтирането му на различни подвижни машини и съоръжения, които, когато се движат, могат да бъдат заплаха за хората около тях.

Шумни процеси и строителни обекти

Почти във всяка индустрия можем да намерим процеси с високи нива на шум, като например железопътно депо, каменна кариера или металургия, където производителността на обикновена 100 V известителна система не е достатъчна. Такива места могат да бъдат оборудвани със звукоразпределитена система без каквито и да е проблеми използвайки интегрираните сирени Screamer.

Кариери и мини

Благодарение на възможността си да възпоизвежда както предупредителен сигнал така и човешка реч Screamer е идеалене за каменни кариери, мини и други миньорски обекти с високи нива на шум.

Кораби и пристанища

Screamer итегрираните сирени предлагат няколко възможности за употреба във водния транспорт. Преди всичко, те заменят конвенционалните корабни сирени с универсално устройство което може не само да оповестява, но след като бъде свързано към външен източник, може също така да възпроивежда музика, позволява на екипажа да излъчва на живо съобщения, да координира възможна евакуация или да предупреждава за опасно събитие.

Летища, автобусни и железопътни гари

Външни и вътрешни помещения на автобусни и жп гари или летища доста често са места с високи изисквания към качеството на звука от звукоразпределителната система.

Публични места, интегриране със ситемите за наблюдение

Интегрираната електронна сирена Screamer съдържа няколко безжични и кабелни входове и изходи, поради което може да се свързва с други устройства. Едно от подобните прости приложения е взаимовръзката с камера за видеоконтрол.