Системи за Ранно Оповестяване

Модулна система AMADEO

AMADEO е система за предупреждение и евакуация с модулно разпределение на звука, която е проектирана да осигури разпределяне на звука и предупрежденията за производствени помещения и заобикалящите ги площи, за административни сгради, както и за такива с друго предназначение, културни центрове и открити пространства. Поради възможността за разширяване на системата, тя е подходяща, както за по-опростено приложение, така и в разширени йерархично построени системи. Тя дава възможност за комбинация от различни предупредителни, известителни, звукоразпределителни, евакуационни и следящи системи, използващи различни методи и технологии на управление и комуникация. Основни функционални характеристики и свойства: Осигурява предаване на открито и закрито на общите съобщения и предупредителни сигнали (предупредителни съобщения и сигнали, записани във вътрешната памет) на основата на следното:

• Директен вход от микрофон;

• Инструкции от главния компютър чрез софтуер за управление „Vektra”;

• Реагира автоматично на външни сигнали – данни от различни датчици, бутони;

• Информация от трети системи за наблюдение и управление - SCADA системи, ЕZS, ЕPS и др.;

• Информация от компютърни IP мрежи;

• Директни входове от други комуникационни системи – клетъчни телефони, стационарни телефонни линии, радиостанции, VHF/УКВ/ радио, системи за сателитна комуникация и др. Има също така и възможност за управление на различно техническо оборудване, като например:

• Оптични сигнални и предупредителни устройства (различни сигнални светлини, светофари ...);

• Светлинни табла;

• Бариери и врати;

 • Светофари и др. Системата отговаря на изискванията на стандарта за акустични системи STN EN 60849 и стандартната й версия е оборудвана с батерия като резервно захранване. Предимства и ползи:

• Високото качество и разбираемост на акустичните сигнали, дори и в много шумна среда

• Автоматичното включване на подготвените предупредителни съобщения и сигнали, записани във вътрешната памет

• Възможност за пряк гласов доклад: - от място по микрофона - от мрежата на мобилните телефони - от домашна телефонна линия - от радио мрежа, с помощта на предавател - директен аудио вход (радио, CD плейър...)

• Програмируемите дискретни и аналогови входове, основавайки се на сигналите от заобикалящата среда (EPS/Система за защита от аварии/, наблюдение на опасни материали,...) разрешават автоматичното стартиране на акустични съобщения, или задействат дискретни изходи (управление на бариера, стоп светлина,...)

• Програмируемите дискретни и аналогови изходи позволяват пряко управление на крайни устройства (портални врати, бариери,...) и дават основната информация за други системи, например за управление на светофари.