Сигнално-Охранителни Системи (СОТ)

Смарт IoT безжични системи

Смарт IoT безжични системи
PG-107 GSM, WiFI алармена система с IPS сензорен екран, съвместим с приложението Smart Life
P55TUYA WiFi Алармена система
P60TUYA GSM+ WiFi Tuya Алармена система
PIR84B - Безжичен детектор за домашни любимци
PIR81B Безжичен обемен датчик със сигнализация за изтощена батерия
PIR81B Безжичен обемен датчик за таванен монтаж
PG-96R, Безжичен детектор за домашни любимци
PA-92R, Безжичен PIR детектор за движение
MC61C Безжичен магнитен датчик със сигнализация за изтощена батерия
PB-68R, Безжичен сензор за врата/прозорец
WLD898 WIFI Детектор за теч на вода
PH-10, Безжичен детектор за теч на вода
SOS22 Безжичен паник бутон
PJ-12 Безжичен SOS бутон
PA-443W, WiFi оптично-димен детектор, съвместим с приложението Tuya Smart
PA-441R, Безжичен оптично-димен детектор
SMK428W Безжичен пожарен оптично-димен датчик
PA-06R - Безжичен детектор за въглероден оксид CO
PA-210W-T, Безжичен газ детектор, съвместим с безплатните приложения Smart Life и Tuya Smart
PA-210R - Безжичен автономен газ детектор
PW-K - Удължител (повторител) на обхвата на сигнала
RMC40 Безжично дистанционно управление
PF-50, Безжично дистанционно управление
PE-516R - Безжична сирена със строб лампа
PE-513 - Жична сирена
Безжичен магнитно контактен датчик MC55
Безжична външна многофункционална соларна строб сирена SS520