Сигнално-Охранителни Системи (СОТ)

MX-200 Химически пожарогасителни системи

Химическата пожарогасителна система MX-200 е ефективна и безопасна за околната среда. МХ-200 използва гасителен агент химическото съединение HFC-227ea (познато на българският пазар като газ FM-200). Този тип пожарогасителна система се използва за защита на ценни и критични материали.

Основните предимства на пожарогасителната система МХ-200

  • Висока ефективност на гасенето,
  • Кратко време за изпускане на агента, безостатъчност, безопасност за хората и малки обеми за съхранение.
  • В момента, в който датчик отчете пожар, алармената сигнализация се задейства от главната комбинирана пожароизвестителна и пожарогаси -телна централа. След това, резервоарът с пожарогасителния агент се отваря електрически и агента, който все още е в течно състояние, изтича през дренчерите, където се превръща в пара и се разпространява в стаята в газообразно състояние. Ако е необходимо, допълнителни резервоари се отварят пневматично от главния резервоар.

Инженеринг и проектиране

Пожарогасителната система MX-200 се състои от стоманени бутилки с гасителен агент, които се свързват с тръбна мрежа, на която се монтират специални дюзи/дренчери, които не позволяват на гасителния агент да се изпари, докато не стигне до тях.
Благодарение на ниското налягане от 25 или 42 bar, резервоарите на химическата пожарогасителна система трябва да бъдат разположени в непосредствена близост до обекта на защита.

Пожарогасителният агент

MX-200 има ODP стойност нула, което означава, че не разрушава атмосверния озонов слой.
Пожарогасителният ефект на MX-200 се дължи на топлинната абсорбация в пламъците и съответно се базира на физическото охлаждане и в малка степен на химическата интервенция в запалителната реакция .

Зони на приложение

Компютърни помещения, телекомуникационни съоръжения, архиви и библиотеки, контролни центрове и стаи, музеи, художествени галерии, медицински съоръжения, кораби и др.

 

Обратно към всички Газови пожарогасителни инсталации