Сигнално-Охранителни Системи (СОТ)

Дистанционен панел за управление IFS7002R

Дистанционен панел за управление IFS7002R

Описание: Дистанционен панел за управление IFS7002R е изделие, допълващо гамата  изделия от серия 7000 като разширява възможностите на системи изградени на базата на централа IFS7002.

Технически характеристики: Захранване от централа IFS7002: Напрежение (23±7)V, Максимален ток 180 mА, Външно захранване (в съответствие с EN54-4): Напрежение (12 - 30)V Максимален ток 300 mА, Интерфейси за комуникация: с централи IFS7002 CAN 2.0B, с PC - директно RS-232  или LAN чрез конвертор RS232 – LAN Eternet PC клавиатура за настройка и програмиране. Директно Индикация: Светлинна - Светодиодна, Текстова - течнокристален сензорен дисплей, 320х240 точки, осветен, Звукова - вграден звуков сигнализатор, Габаритни размери - 290x219x46mm, Маса 1 kg

 

Обратно към всички Адресируеми пожароизвестителни панели