Сигнално-Охранителни Системи (СОТ)

VegaNET Display System - софтуер за мониторинг и контрол на пожароизвестителни системи

VegaNET Display System представлява компютърно базирана (WindowsTM) софтуерна система, специално разработена за осъществяване на дистанционен мониторинг и контрол върху пожароизвестителни алармени системи.
Софтуерът предоставя възможност на оператора за визуален преглед на цялата система или на отделен неин участък, с цел идентификация на всяко събитие и неговия източник при множество алармени събития.
Информацията за алармените събития се изобразява в стандартен текстови формат или в графичен вид, предоставяйки на оператора необходимата информация, способстваща взимането на правилни решения.

 

Обратно към всички Адресируеми пожароизвестителни панели