Газсигнализатори

Газов датчик INE55IP65

Цена: 370.00 лв. без ДДС

INЕ55 - Газов детектор IP65 за взривоопасни обекти 

Сертифициран съгласно II 2G EX IIC T6 ATEX. Рисковата област на корпуса е изработена алуминий. Чувствителния елемент е поставен във вътрешността на и защитен в стоманен кожух изработен от стомана AISI тип 303. Сензорната капачка дава възможност след изтичане на трайността на чувствителния елемент той да бъде подменян без да се демонтира корпуса на газоизвестителя. 

INE55-500 – газоизвестител за МЕТАН:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма 2-ра степен 30% LEL, IP65

INE55-501 – газоизвестител за избухливи газове (етилов алкохол, метилов алкохол, етилен, етанол, пентанол, ацетон и др):аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма 2-ра степен 30% LEL, IP65

INE55-502– газоизвестител за БЕНЗИН:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма 2-ра степен 30% LEL, IP65

INE55-503– газоизвестител  за ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС:аларма 1-ва степен 100 ppm, аларма 2-ра степен 200 ppm, IP65

INE55-504– газоизвестител за ВОДОРОД:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма 30% LEL, IP65

INE55-505– газоизвестител за ПРОПАН-БУТАН:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма 2-ра степен 30% LEL, IP65

INE55-506– газоизвестител за ПРОПАН:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма 2-ра степен 30% LEL, IP65

INE55-507 – газоизвестител за АМОНЯК1:аларма 1-ва степен 100ppm, аларма   2-ра степен 200ppm, IP65

INE55-508 – газоизвестител за АМОНЯК2:аларма 1-ва степен 1000ppm, аларма 2-ра степен 2000ppm, IP65

INE55-509 – газоизвестител за АЦЕТИЛЕН:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма   2-ра степен 30% LEL, IP65

INE55-510– газоизвестител за ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КИСЛОРОД: аларма   1-ва степен 24% LEL, аларма 2-ра степен 27% LEL, IP65

INE55-511– газоизвестител за НИСКА КОНЦЕНТРЦАЦИЯ НА КИСЛОРОД: аларма   1-ва степен 18% LEL, аларма 2-ра степен 15% LEL, IP65

 

Обратно към всички Детектори за газсигнализация