Газсигнализатори

Газов сензор ING 55

Цена: 262.00 лв. без ДДС

INA55 - Газов детектор                                                            

 Метален корпус, прахово защитен. Чувствителния елемент е поставен във вътрешността на корпуса и защитен в стоманен кожух. Сензорната капачка дава възможност след изтичане на трайността на чувствителния елемент той да бъде подменян без да се демонтира корпуса на газоизвестителя.

 

ING55-500 – газоизвестител за МЕТАН:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма 2-ра степен 30% LEL, IP55

ING55-501 – газоизвестител за избухливи газове (етилов алкохол, метилов алкохол, етилен, етанол, пентанол, ацетон и др):аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма 2-ра степен 30% LEL, IP55

ING55-502– газоизвестител за БЕНЗИН:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма    2-ра степен 30% LEL, IP55

ING55-503– газоизвестител  за ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС:аларма 1-ва степен 100 ppm, аларма 2-ра степен 200 ppm, IP55

ING55-504– газоизвестител за ВОДОРОД:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма 30% LEL, IP55

ING55-505– газоизвестител за ПРОПАН-БУТАН:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма 2-ра степен 30% LEL, IP55

ING55-506– газоизвестител за ПРОПАН:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма    2-ра степен 30% LEL, IP55

ING55-507 – газоизвестител за АМОНЯК1:аларма 1-ва степен 100ppm, аларма 2-ра степен 200ppm, IP55

ING55-508 – газоизвестител за АМОНЯК2:аларма 1-ва степен 1000ppm, аларма 2-ра степен 2000ppm, IP55

ING55-509 – газоизвестител за АЦЕТИЛЕН:аларма 1-ва степен 15% LEL, аларма 2-ра степен 30% LEL, IP55

ING55-510– газоизвестител за ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КИСЛОРОД:аларма 1-ва степен 24% LEL, аларма 2-ра степен 27% LEL, IP55

ING55-511– газоизвестител за НИСКА КОНЦЕНТРЦАЦИЯ НА КИСЛОРОД:аларма 1-ва степен 18% LEL, аларма 2-ра степен 15% LEL, IP55

 

Обратно към всички Детектори за газсигнализация