Пожароизвестяване

Адресируеми модули

Адресируеми модули
Входно изходен модул с вграден изолатор "APOLLO" XP95
Входно изходен модул с вграден изолатор - два входа и два изхода "APOLLO" XP95
Изходен модул с вграден изолатор "APOLLO" XP95
Мониторен модул с вграден изолатор - два входа "APOLLO" XP95 (SA6700-100APO)
Мини мониторинг модул "APOLLO" XP95
Модул за 1 конвенционална зона с вграден изолатор "APOLLO" XP95
Блок за управление на сирени с вграден изолатор "APOLLO" XP95
Адресируем комутиращ вход/изход модул за високо напрежение
Мини мониторинг модул "APOLLO" XP95
Входно/Изходен модул за DIN шина "APOLLO" XP95
Мониторен модул за DIN шина "APOLLO" XP95
Комутационен Входно/Изходен модул за DIN шина "APOLLO" XP95
Контролер на сирени за DIN шина (5 ампера) "APOLLO" XP95
Зонов мониторинг модул с вграден изолатор за монтаж на DIN шина "APOLLO" XP95
Двоен изолатор за DIN шина "APOLLO" XP95
Кутия за модули за DIN шина - за 4 модула "APOLLO" XP95
Кутия за модули за DIN шина - за 10 модула "APOLLO"
EM312SR Входно изходен модул