Пожароизвестяване

Адресируеми пожароизвестителни панели

Компактен едноконтурен панел SmartLight S "INIM", до 64 устройства в 16 зони
Компактен едноконтурен панел SmartLight G "INIM", до 240 устройства в 30 зони
Компактен едноконтурен панел Previdia-C050SG "INIM", до 64 устройства, 1000 зони
Компактен едноконтурен панел Previdia-C100SG "INIM", до 240 устройства, 1000 зони
Адресируем пожароизвестителен контролен панел с два контура Previdia-C200SG "INIM"
Адресируем пожароизвестителен контролен панел с два контура Previdia-C200LG "INIM"
Повторителен панел 4.3" цветен LCD графичен сензорен екран, Previdia-C-REPW "INIM"
Панел SmartLoop "INIM" с 1 контур до 240 устройства в 240 зони
Панел SmartLoop "INIM" с 2 контура разширяем до 8, всеки до 240 устройства в 240 зони
SmartLoop/2L – Разширител за 2 контура "INIM"
SmartLoop/INOUT – Разширителен модул Вход / Изход с 6 бр. терминали "INIM"
SmartLoop/NET – SmartLoop HorNet мрежова платка "INIM"
SmartLan/SF TCP/IP "INIM" Мрежова карта за интернет по TCP-IP
Повторителен панел SmartLetUSee/LCD "INIM"
Модулен адресируем пожароизвестителeн контролен панел Previdia 216 "INIM"
Модулен адресируем пожароизвестителeн контролен панел Previdia 216 (с червен корпус) "INIM"
Разширителна платка с два лупа IFM2L "INIM"