Пожароизвестяване

Конвенционални датчици и ръчни бутони

Конвенционални датчици и ръчни бутони
Конвенционален оптично-димен датчик Apollo серия ORBIS
Термичен конвенционален датчик Apollo серия ORBIS
Оптичен и термичен мултикритериен детектор Apollo серия ORBIS
Монтажна основа за конвенционални детектори ORBIS
Датчик "APOLLO" оптично димен S65
Датчик"APOLLO" термичен Class CS 90°С
Датчик"APOLLO" термичен Class A1R 57°С
Стандартна основа за "APOLLO" S65
Стандартна основа за "APOLLO" S65 с реле
Основа с вградена сирена за "APOLLO" S65
S65 - Ултравиолетов пламъчен датчик за монтаж на стандартна основа
Ръчен бутон "Apollo", конвенционален, влагозащитен
Датчик серия IRIS димнооптичен ID 100 "INIM"
Датчик IRIS термичен ID 200 "INIM"
ID300 – комбиниран топлинен и оптично димен пожароизвестител IRIS "INIM"
Стандартна основа EB0010 "INIM"
EB0020 – основа с реле за пожароизвестители серия Iris и Enea "INIM"
Дълбока монтажна основа EB0030 "INIM"
Ръчен бутон "IRIS" IC0020
Защитен капак прозрачен за ръчен бутон IRIS/ENEA
Пластмасова скоба за вграден монтаж на ръчни бутони от сериите IRIS/ENEA FCP0020
Ръчен бутон IC0020Y, жълт
Ръчен бутон IC0020G, зелен
ICB0010B Самовъзстановяващ се ръчен бутон
ICK010 Превключващ ключ
Автономен оптично-димен датчик ADR 20N