Пожароизвестяване

Конвенционални датчици и ръчни бутони

Конвенционален оптично-димен датчик Apollo серия ORBIS
Термичен конвенционален датчик Apollo серия ORBIS
Оптичен и термичен мултикритериен детектор Apollo серия ORBIS
Монтажна основа за конвенционални детектори ORBIS
Датчик "APOLLO" оптично димен S65
Датчик"APOLLO" термичен Class CS 90°С
Датчик"APOLLO" термичен Class A1R 57°С
Стандартна основа за "APOLLO" S65
Стандартна основа за "APOLLO" S65 с реле
Основа с вградена сирена за "APOLLO" S65
S65 - Ултравиолетов пламъчен датчик за монтаж на стандартна основа
Ръчен бутон "Apollo" конвенционален
Ръчен бутон "Apollo", конвенционален, влагозащитен
Датчик серия IRIS димнооптичен ID 100 "INIM"
Датчик IRIS термичен ID 200 "INIM"
ID300 – комбиниран топлинен и оптично димен пожароизвестител IRIS "INIM"
Стандартна основа EB0010 "INIM"
EB0020 – основа с реле за пожароизвестители серия Iris и Enea "INIM"
Дълбока монтажна основа EB0030 "INIM"
Ръчен бутон "IRIS" IC0020
Защитен капак прозрачен за ръчен бутон IRIS/ENEA
Пластмасова скоба за вграден монтаж на ръчни бутони от сериите IRIS/ENEA FCP0020
Ръчен бутон IC0020Y, жълт
Ръчен бутон IC0020G, зелен
ICB0010B Самовъзстановяващ се ръчен бутон
ICK010 Превключващ ключ
Автономен оптично-димен датчик ADR 20N