Пожароизвестяване

ID300 – комбиниран топлинен и оптично димен пожароизвестител IRIS "INIM"

Цена: 26.40 лв. без ДДС

 

 

ID300комбиниран топлинен и оптично димен пожароизвестител IRIS; Режим Plus : Генериране на аларма с превишаване на програмирания праг (като ID100) или превишаване на програмирания праг (като ID200) - възпламеняване на алкохоли. Режим OR : Генериране на аларма с превишаване на програмирания праг (като ID100) или превишаване на програмирания праг (като ID200) – възпламеняване на химикали. Режим AND: Генериране на аларма само при превишаване и на двата програмирани прага. Режим Smoke: работа само като оптично-димен пожароизвестител ID100. Режим Heat: работа само като топлинен пожароизвестител ID200

 

Обратно към всички Конвенционални датчици и ръчни бутони
Документи