Пожароизвестяване

COMPACT ASD & COMPACT2 ASD аспирационен детектор

Цена: 1645.00 лв. без ДДС

COMPACT ASD аспирационните детектори са ценово ефективно решение за наблюдение на малки и средни помещения и оборудване. COMPACT2 ASD притежава функция за идентификация на стая (ROOM IDENT). Тя дава възможност да се идентифицират до 5 стаи или съоръжения и да се установи източникът на потенциалния пожар.
Компактните аспирационни детектори COMPACT ASD могат да заменят до 8 оптично-димни датчика от точков тип. Поддържа до 50 м. дължина на тръбата.

 

Обратно към всички Аспирационна пожарна детекция
Документи