Комплексни Хотелски Системи

Адресируема пожароизвестителна централа FS 7002

Интерактивна адресируема централа
Течнокристален графичен управляващ дисплей
Два сигнални контура с по 125 адреса
Възможност за 32 разклонения
1 силов контур                                                                                                                     250 зони
3 релейни изхода тип ОС
Енергонезависим архив 1023 събития
Организиране на пожароизвестителна система от 2 до 128 централи
2 CAN и 1 RS 232/485 интерфейси
Автоматична и ръчна адресация
Многоезични аналогови менюта
Място за акумулатори 2х18Ah/12V

 

 

 

Обратно към всички Адресируеми пожароизвестителни панели