Видео Наблюдение

Камери за видеонаблюдение

Камери за видеонаблюдение

LIRDBTV200 HDTVI Вандалозащитена куполна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и фиксиран обектив
LIRDGTV200 HDTVI куполна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и фиксиран обектив
LIRDCTV200 HDTVI Вандалозащитена куполна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
LCDNT20TV200 HDTVI Куполна цветна камера за вътрешен монтаж Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
LIN40TV200 HDTVI Влагозащитена корпусна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
Дълбока основа за камера LIN40
LIG40TV200 HDTVI Влагозащитена корпусна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
Дълбока основа за камера LIG40
LIZM40THC200S Влагозащитена корпусна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
LIRDVTV200 куполна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
LIRDGTHC200S куполна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и фиксиран обектив
LIG40SFP Влагозащитена корпусна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив