Видео Наблюдение

Камери за видеонаблюдение

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
НЕ УСПЯВАМЕ ДА АКТУАЛИЗИРАМЕ НАВРЕМЕ ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКИ НАШИ ПРОДУКТИ.
МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА АКТУАЛНА ЦЕНА!

LIRDBTV200 HDTVI Вандалозащитена куполна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и фиксиран обектив
LIRDGTV200 HDTVI куполна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и фиксиран обектив
LIRDCTV200 HDTVI Вандалозащитена куполна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
LCDNT20TV200 HDTVI Куполна цветна камера за вътрешен монтаж Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
LIN40TV200 HDTVI Влагозащитена корпусна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
Дълбока основа за камера LIN40
LIG40TV200 HDTVI Влагозащитена корпусна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
Дълбока основа за камера LIG40
LIZM40THC200S Влагозащитена корпусна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
LIRDVTV200 куполна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив
LIRDGTHC200S куполна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и фиксиран обектив
LIG40SFP Влагозащитена корпусна цветна камера Ден/Нощ с вградена инфрачервена подсветка и варифокален обектив