Наши проекти

Министерство на образованието и науката - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Министерство на образованието и науката

Организация: Министерство на образованието и науката

Обект: ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Населено Място: гр. Елхово

Сектор: Образование

Доволни сме изключително от работата на фирмата. Тя спази сроковете за изпълнение и по никакъв начин не попречи на учебния процес. Работиха извън учебно време и в почивните дни. Комисията, която прие инсталацията остана много доволна.
Поради тази причина в по-късен етап сключихме договор за сервизно обслужване със същата фирма. Препоръчваме на всеки, който се нуждае от подобна услуга да се обърне към тях.


Тинка Атанасова - Директор на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" Елхово

Резюме

Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий”  гр. Елхово е за над 500 ученици. През 2007 г. там изградихме пожароизвестителна инсталация.

Обект

Сградата се състои от две тела на два и три етажа. Съгласно Наредба №2 – ПРОТИВОПОЖАРНИ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ за Учебни заведеня над 500 броя учащи се изисква изграждане на пожароизвестителна инсталация. Такава беше предписана от Районната противопожарна служба Елхово. Инвеститор беше ОБЩИНАТА. Тъй като бяхме изпълнили и други инсталации в този регион, ОБЩИНАТА ни покани да представим оферта за проектиране и изграждане на такава система. Инвеститорът прие нашата оферта и сключи с нас договор за проектиране и изпълнение.

Решение

В проекта предвидихме конвенционална пожароизвестителна централа, която да обхване освен учебните стаи и кабинетите и физкултурния салон, кинозалата и кухнята с барчето. Инсталацията изпълнихме в кабелни канали, поради това, че не се предвиждаше ремонт на сградата. Към пожароизвестителната централа подвързахме над 200 периферни устройства. Дългогодишният ни опит показва, че в училищата учениците много често чупят стъклата на ръчните бутони. Поради тази причина на този обект монтирахме ръчни бутони с нечупливи елементи. Тъй като в училището няма денонощна охрана, за връзка с противопожарната служба монтирахме автоматичен дайлер с гласово съобщение, който при сработване на системата, когато няма персонал да изпраща гласово съобщение до четири номера. След като приключихме с монтажа на техниката, преминахме към пуск и настройки. Направихме единични изпитания на всяко изделие, участващо в системата. Проведохме 72 часови проби, обучихме и инструктирахме персонала, след което предадохме системата с протокол на Собственика. В малко по-късен етап сключихме договор и за сервизно обслужване.

Продукти

За изграждане на пожароизвестителната система използвахме пожароизвестителна централа FS 5200 с разширители и пожароизвестители на английската фирма Аполо.