Наши проекти

Радио Стара Загора - Административна Сграда на Радио Стара Загора

Радио Стара Загора

Организация: Радио Стара Загора

Обект: Административна Сграда на Радио Стара Загора

Населено Място: Стара Загора

Сектор: Обществени услуги

Системата за контрол на достъпа и работното време работи надеждно и безотказно. Софтуерът е лесен за употреба и е с удобен и интуитивен интерфейс. Препоръчвам тази система.

 

Инж. Пейчо Шивачев - Главен инженер

Резюме

Проект "Контрол на достъпа и работното време в Радио Стара Загора".

Обект

С Радио Стара Загора работим добре от много години и затова и ни потърсиха за доставка и монтаж на ситема за контрол на достъпа и работното време.

Решение

След предварителни разговори и техническо задание от главния инженер на Радио Стара Загора подготвяме решение за контрол на достъпа и на
работното време.Основното изискване е прецизен контрол на работното време на журналистите, които са на ненормиран работен ден и експорт на данните в EXCEL формат и форма 76. Изготвихме оферта с техника и софтуер на фирма ARTCOM и двупосочен турникет за контрол на достъпа. След приемане на офертата пристъпихме към доставка и изпълнение. Основна трудност беше системата да се впише най добре в общия стил на сградата. За целта се наложи да направим специални декоративни
алуминиеви защитни парапети и автоматична паник вратичка. След монтажа се инсталира специализирания софтуер PROPSYS на компютъра на главния инженер, който отговаря
за обслужването на системата и генерирането на необходимите справки.Програмирани са картите на персонала, като им се дават и съответните права за достъп.

Продукти

Използвана е система за контрол на достъпа на фирма АRTCOM.

Радио Стара Загора