Наши проекти

Административни и Бизнес Сгради

* Кликнете върху дадено изображение на обект за да го уголемите.

Лого и Снимка на Обект Организация Име на Обекта Нас. Място Бизнес Сектор
ЗК Армеец - Административна Сграда на ЗК Армеец ЗК Армеец Административна Сграда на ЗК Армеец Стара Загора Застрахователна дейност
Братя Зафирови ООД - Рикас Център Братя Зафирови ООД Рикас Център Сливен Търговия
М-Тел - Сграда на М-тел Стара Загора М-Тел Сграда на М-тел Стара Загора Стара Загора Телекомуникации
Радио Стара Загора - Административна Сграда на Радио Стара Загора Радио Стара Загора Административна Сграда на Радио Стара Загора Стара Загора Обществени услуги
Мелинвест АД - Административна Сграда на Мелинвест Мелинвест АД Административна Сграда на Мелинвест София Администрация
Мини Марица Изток - Административна Сграда на ММИ Мини Марица Изток Административна Сграда на ММИ Раднево Администрация
Дом на Строителя - Дом на Строителя Дом на Строителя Дом на Строителя Стара Загора Администрация
Геогруп - Административна сграда на Геогруп Геогруп Административна сграда на Геогруп Ямбол Администрация