Наши проекти

Национална Агенция по Приходите - Административна Сграда на НАП

Национална Агенция по Приходите

Организация: Национална Агенция по Приходите

Обект: Административна Сграда на НАП

Населено Място: Кърджали

Сектор: Финанси, Икономика

С удоволствие отбелязваме доброто си сътрудничество в досегашната ни работа с пожелания за бъдещи проекти.

 

Антон Иванов - Управител на фирма Билд Инвест

Резюме

Сградата на Националната агенция по приходите в гр. Кърджали е реконсруирана през 2006 г.  Имаше проекти за изграждане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна система.

Обект

Във връзка с основения ремонт на бившата сграда на Данъчна служба гр. Кърджали нашата фирма беше поканена от Главния изпълнител за изграждане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна система. На база на количествените сметки от проектите представихме оферти, които бяха приети от Главния изпълнител.

Решение

По отношение на пожароизвестителната инсталация проектантът беше предвидил конвенционална система. Ние се съобразихме с това негово решение. Сигнално-охранителната система - също конвенционална, с обемна и периферна охрана на офисите.
Кабелните трасета бяха изпълнени от фирмата, която изграждаше силнотоковите инсталации на обекта. Преди да започнем монтажа на техниката извършихме проверка на всички трасета, за да сме убедени, че в последстие няма да възнкнат проблеми с тях.
След като изпълнихме монтажа на техниката,, извършихме програмиране на централите. Направихме единични изпитания на всички изделия, които участваха в тях. Проведохме 72 часови проби на системите и съставихме кратки инструкции за поотребителя. После преминахме към обучение на персонала, който ще отговаря за  системите. Подписахме протокол за проведен инструктаж и накрая предадохме на собственика двете системи с приемо-преедавателни протоколи.

Продукти

Пожароизвестяване - използвахме пожароизвестителна централа на фирма УниПОС  FS5200 с 32 зони, а за периферия английски пожароизвестители на  фирма АПОЛО.

СОТ - Ценрала и детектори на фирма TELETEK ELECTRONICS.