Наши проекти

Енел Марица Изток 3 - Енел Марица Изток 3

Енел Марица Изток 3

Организация: Енел Марица Изток 3

Обект: Енел Марица Изток 3

Населено Място: Медникарово

Сектор: Енергетика

С настоящата референция бихме искали да изразим нашите впечатления от съвместната ни работа с фирма Писат-Инженеринг.                                     

С този екип работим от 15 години по изграждането на пожароизвестителните системи в ТЕЦ 3. Те работят стриктно, спазвайки всички технологични изисквания и в максимално кратки срокове.

Искаме да изразим нащето задоволство от професионализма на този екип, както и от тяхната бърза реакция и обратна връзка при решаването на всички възникнали въпроси или нови изисквания от наша страна.

Изключително сме доволни от работата на системата за бедствия и аварии, пожароизвестителните системи и компютърния център към тях. Писат-Инженеринг се грижат и за сервизното обслужване на споменатите системи.

От името на "Енел Оперейшънс България" бих искал да препоръчам Писат-Инженеринг ООД като надежден партньор, разполагащ със силен екип от опитни и доказани професионалисти.

 

Майк Фостър - Изпълнителен Директор 

Резюме

В ЕНЕЛ Марица Изток 3 сме изградили множество пожароизвестителни инсталации и система за ранно предупреждение при бедствия и аварии. Имаме договор и за абонаментно обслужване на тези системи.

Обект

През 2006 г. бяхме поканени от ръководството на Компанията да направим предложение за изграждане на пожарогасителна инсталация в сървърното помещение на централата, където се съхранява цялата база данни. Предложихме оферта с газова гасителна инсталация.  Предложението беше предпочетено пред другите и ние сключихме договор за проектиране и изпълнение.

Решение

Изготвихме проекта, съгласувахме го с Районната противопожарна служба и преминахме към изпълнението на инсталацията. Предвидихме пожарогасителна централа Siemens с 2 пожарни зони. Монтирахме пожароизвестители над и под окачен таван както и в двойния под. Монтирахме ръчни и стоп бутони както и моторни звънци и сирени, които да сигнализират при сработване на системата. Извън помещението се монтираха бутилките с аргон, а в помещението и под двойния под - разпръсквателни дюзи.
След като приключихме монтажните работи, извършихме програмиране на пожарогасителната централа. Проведохме единични пробни изпитания на изделията и след като се убедихме че те комуникират с пожароизвестителната централа, преминахме към 72 часова проба. След нейното прключване съставихме инструкция за потребление и обучихме персонала за експлоатация. Накрая с приемо-предавателен протокол предадохме инсталацията на собственика заедно със сертификати и декларации за съответствие на всички изделия, включени в нея.

Продукти

Пожароизвестителна техника на SIEMENS Германия и

Пожарогасителна техника на LPG Испания

Референция Енел България