Наши проекти

ТЕЦ Марица Изток 2 - ТЕЦ Марица Изток 2

ТЕЦ Марица Изток 2

Организация: ТЕЦ Марица Изток 2

Обект: ТЕЦ Марица Изток 2

Населено Място: Ковачево

Сектор: Енергетика

Нашето партньорство с фирмите Писсат и Писат-Инженеринг датиращо от 1996 година е достатъчна индикация за техния професионализъм. Едни от последните и много важни проекти ние изпълнихме съвместно с тях. Както и всички други инсталации, изпълнени от тях, така и тази функционира и се поддържа в пълна изправност и е изградена изцяло по нашите изисквания. Препоръчвам на всички техните услуги.

 

Инж. Кольо Стоянов - Начални Електроцех ТЕЦ Марица Изток 2

Резюме

Проект "Автоматична пожарогасителна инсталация в закрит паркинг" - ТЕЦ "Марица Изток" 2.
Инвеститор е ТЕЦ "Марица Изток" 2. В ТЕЦ 2 работим от около 10 години, изградили сме и подържаме много пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации.

Обект

Закрит паркинг, който се използва за нуждите на японските специалисти, участващи в рехабилитацията на ТЕЦ Марица Изток 2

Решение

Дирекция "Инвестиции" изпрати техническо задание за изграждане на автоматична пожарогасителна инсталация с вода в закрит паркинг,
който се използва за нуждите на японските специалисти в ТЕЦ Марица Изток 2. Изискването е инсталацията да се включва автоматично от пожароизвестителната централа,
да има отделна сигнализация,да е суха, тъй като е възможно замръзване, да се следи от диспечерския център в РС ПБЗН (регионална служба пожарна и аварийна безопастност)
в ТЕЦ 2.След предварителни проучвания и замервания на място изготвихме техническо решение с използване на пожароизвестителна техника на Siemens, поради високата
надеждност и водоустойчивото изпълнение на детекторите и автоматични електрозадвижки на Danfoss и дренчерни глави на Rolland Франция. Таблото с автоматика е
конструирано специално за обекта.
След подписване на договор пристъпихме към изготвяне на технически проект и подготовка на план за безопастност и здраве.
След завършване на техническия проект започнахме паралелно изграждане на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации.
Тръбната разводка е изпълнена със стоманени безшевни тръби, заварени от сертифицирани заварчици.
След завършване на монтажните работи, препрограмирахме пожароизвестителната централа в административната сграда на Дирекция "Инвестиции" за приемане на
сигналите от пожароизвестителите и запускане на автоматичната пожарогасителна инсталация в закрития паркинг.
Дублиране на сигналите от пожароизвестителната и пожарогасителната инсталация в диспечерския център на РС ПБЗН.
Единични изпитания на всички изделия.
72-часова проба и демонстрация пред ръководството и представители на РС ПБЗН.
Обучение на персонала и дежурните в диспечерския център.

Продукти

Използвани са продукти на Siemens, Danfoss, Rolland