Наши проекти

Геострой Инженеринг ЕООД - Цех за екстракция с хексан

Геострой Инженеринг ЕООД

Организация: Геострой Инженеринг ЕООД

Обект: Цех за екстракция с хексан

Населено Място: с. Калчево

Сектор: Хранителна промишленост

С настоящата референция потвърждаваме, че с „Писат – Инженеринг” ООД гр. Стара Загора работим от 2008 г.

За този период от време тя изпълни по нашите обекти множество системи за видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване.
Фирмата разполага както с компетентни ръководители, така и с висококвалифицирани специалисти. Работи се качествено, с добра техника като задължително спазва определените в договора срокове за изпълнение.
Считаме, че „Писат – Инженеринг” ООД гр.Стара Загора е един сериозен партньор, на който може да се разчита за изпълнение,проектиране,изграждане и сервизиране на всички видове слаботокови системи.

 

Управител на "Геострой Инженеринг" ЕООД

инж. Моньо Тодоров

 

Резюме

Проект "Проектиране и изграждане на Автоматична пожарогасителна инсталация, Пожароизвестителна инсталация и Газсигнализираща система" в Цех за екстракция с хексан.
Инвеститор е фирма "Геострой Инженеринг" ЕООД. С фирма "Геострой-Инженеринг" ЕООД работим от много години и сме изградили множество инсталации в техните обекти.

Обект

Цех за екстракция с хексан с. Калчево, обл. Ямбол

Решение

 

Бяхме поканени от ръководството на фирма "Геострой Инженеринг" ЕООД да разработим идеен и технически проект на Автоматична пожароизвестителна инсталация, Управляваща пожароизвестителна инсталация и Газсигнализираща система за хексан. Опита, който имаме от проектиране на такива системи в други подобни производства ни позволи в кратък срок да изработим и съгласуваме технически проекти на инсталациите.

За автоматчината пожарогасителна инсталация се избра решение на пенна дренчерна инсталация, изпълнена с техника на VICTAULIC USA.

Управляващата пожароизвестителна инсталация е с взривозащитени детектори и ръчни бутони APOLLO, пламъчни датчици SAFE, термокабели SAFE LHD, и пожароизвестителна централа SmartLine. Тя е програмирана да работи по схема "и" и управлява автоматичната пожарогасителна система, както и системата за отвеждане на дим и топлина. Газсигнализиращата система е производство на фирма GAS SENCE и е съставена от две управляващи централи и осем детектора, разположени по различните нива в близост до критични точки. Тя управлява аварийната вентилация на обекта. 

 

Продукти

Използвани са продукти на фирмите VICTAULIC, APOLLO FIRE DETECTORS, SAFE FIRE DETECTORS, INIM ELECTRONICS, GAS SENCE, на които сме официален вносител и сертифициран инсталатор.

Монтаж на управляваща апаратура