Наши проекти

Ей И Ес 3С Марица Изток 1 - ТЕЦ Марица Изток 1

Ей И Ес 3С Марица Изток 1

Организация: Ей И Ес 3С Марица Изток 1

Обект: ТЕЦ Марица Изток 1

Населено Място: Гълъбово

Сектор: Енергетика

Ръководството на Ей и ЕС 3С Марица Изток 1 ЕООД издава настоящата референция на фирма „ПИСАТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Стара Загора в уверение на това, че през месец юли 2012 г. в изпълнение на договор №79 от 11.06.2012 г. изгради Локална автоматизирана система, която да оповестява откритите площи на територията на Централата и към която интегрира вече съществуващата оповестителна система BOSCH.

След обстоен анализ на офертите на кандидат-изпълнителите, ръководството избра офертата на „ПИСАТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, тъй като тя покриваше посочените от нас параметри. Освен това тази фирма извършва профилактика на всички пожарогасителни и пожароизвестителни системи на територията на Ей и ЕС и сме изключително доволни от обслужването, което осъществява и от отговорното отношение към работата си. „ПИСАТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД разполага с необходимото за дейността оборудване и висококвалифицирани специалисти в областта на слаботоковите системи, регистрирана е по EN ISO 9001:2008, включително и за Системите за ранно оповестяване на населението.

Изградената при нас оповестителна система се изпълни в срок и качествено и покрива всички изискуеми параметри.

Поради тази причина препоръчваме фирма «ПИСАТ-ИНЖЕНЕРИНГ» ООД като надежден партньор при изграждането на подобни системи на територията на страната.

 

Резюме

С ЕЙ И ЕС Марица Изток 1 имаме договорни отношение за изграждане и поддържане на пожароизвестителни, пожарогасителни инсталации и средства за пожарогасене на територията на Централата.

Обект

Изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване на откритити площи в ТЕЦ Марица Изток 1.

Решение

Бяхме поканени от отдел ЗБУТ да направим акустично обследване и да предложим акустичен проект и техническо решение за изграждане на нова оповестителна система за откритите площи в топлоелектрическата централа, както и за интегриране на съществуващата оповестителна система BOSCH PLENA. След като участвахме в конкурс бяхме избрани за фирма изпълнител. Избрахме техническо решение с акустични сирени тип PAVIAN с различна мощност и акустична диаграма, така че да се покрият изискванията за минимално допустимото звуково налягане, съгласно европейските норми. Сирените PAVIAN покриват напълно изискванията на BG EN 60849 за звукови системи за аварийни ситуации. Позволяват пълен мониторинг на функционалността на всички основни модули, входно напрежение, напрежение на акумулаторните батерии, опит за кражба и взлом. Системата запазва пълна функционалност в рамките на 72 часа след отпадане на мрежовото захранване, като за това време може да се извърши оповестяване на пълна мощност в рамките на един час. В контролната зала на електроцентралата се монтира контролен пулт за управление и мониторинг на цялата система. След направените проби и съответния инструктаж на оперативния персонал системата се въведе в нормална експлоатация.

Продукти

Всички използвани продукти са производство на фирма TELEGRAFIA

Монтаж