Наши проекти

Загора Сити АД - Хотел Сити

Загора Сити АД

Организация: Загора Сити АД

Обект: Хотел Сити

Населено Място: Стара Загора

Сектор: Туризъм и хотелиерство

Като ползватели на системите, които фирма Писат-Инженеринг изгради можем да изкажем своето задоволство, защото не сме имали никакви проблеми с тях. При необходимост  винаги сме получавали съдействие от страна на фирмата. Системите работят перфектно и изпълняват своето предназначението. Ако някой се нуждае от подобен вид услуги му препоръчваме да се обърне към тази фирма.

                                                                          Управител на хотелски комплекс СИТИ: Здравко Костадинов

Резюме

Хотел СИТИ  се намира в Индустриалния квартал на гр. Стара Загора. Построи се през 2008 г. Там изградихме две инсталации – Пожароизвестителна и Интегрирана хотелска система.

Обект

Хотелът се състои от две съществуващи тела – на осем и девет етажа. Извърши се преустройство на същесвуващата сграда – от бивш Институт по хранително вкусова промишленост в Хотелски комплекс. В проекта се предвиждаше да се изградят пожароизвестителна инсталация и система за контрол на достъп до хотелските стаи.

Решение

Ние бяхме поканени на предварителни разговори от Инвеститора / Холдинг ЗАГОРА/, с когото от дълги  работим по неговите обекти да представим предложение за изграждането на тези две инсталации. Нашето предложение по отношение на контрола на достъп беше в хотелската част да се изгради Интегрирана Хотелска Система, която да позволява достъпа до хотелските стаи, да включва енергоспестяването, да приема сигналите от паник шнуровете, да включва, изключва и настройва климатиците и да индикира сработването на пожароизвестителите. Цялата система се визуализира на компютър при рецепсията. Това решение се прие от Инвеститора. Пожароизвестителната инсталация предложихме да се изпълни по съществуващия проект - конвенционална.  Представихме оферта за двете системи, която в последсвие се прие и ние подписахме договор за изпълнение. Кабелните трасета на обекта се изпълниха от фирмата, която изграждаше ел. инсталациите. Наше задължение беше да извършим проверка на всички трасета, след което преминахме към монтаж на техниката. Монтирахме и програмирахме двете централи. Направихме единични изпитания на всички монтирани към системите изделия. Проведохме 72 часови проби на двете системи. Изготвихме инструкции за потребителя. Инструктирахме обслужващия персонал за работа с тях. Накрая с протокол ги предадохме на собственика, с който сключихме договор за сервизно обслужване.

Продукти

За изграждане на пожароизвестителната инсталация използвахме пожароизвестителна централа на УниПОС и пожароизвестители Аполо. За Интегрираната хотелска система ползвахме продуктите на фирма КОМТЕХ 90. За двете системи представихме сертификати и декларации за съответствие на изделията.