Наши проекти

Пробан ЕООД - Хотел PARKLAND

Пробан ЕООД

Организация: Пробан ЕООД

Обект: Хотел PARKLAND

Населено Място: Банско

Сектор: Туризъм и хотелиерство

Системите, които фирма Писат-Инженеринг изгради на нашия обект работят перфектно. Изпълнени са професионално и не са дали никакви технически проблеми. Фирмата спази всички срокове. Изгради системите съобразно нормативните изисквания. Ние останахме изключително доволни от нейната работа. За бъдещите обекти предвиждаме да продължим да работим заедно.

 

Представител на Инвеститора: Николай Колев

Резюме

Изграждането на хотел „PARKLAND” започна през 2008 г. а приключи през 2009 г. Собственик на хотелския комплекс е фирма „ПРОБАН”.

Обект

През 2008 г. бяхме поканени от Инвеститора да представим оферта за проектиране, изграждане и сервизиране на пожароизвестителна ситема, SOS  и озвучителна система. Инвеститорът остана удовлетворен от нашето предложение и ни уведоми, че желае да сключим договор за изпълнение.

Решение

В проекта предвидихме адресируема пожароизвестителна инсталация с около 370 периферни устройства. Изготвихме проект и за SOS система. След като приключихме с проектите, преминахме към изпълнение. Изградихме кабелните трасета и когато ни осигуриха условия за работа, започнахме изграждането на системите. Монтирахме  устройствата на трите системи както и централните съоръжения, които в последствие програмирахме. Проведохме единични изпитания, 72 часови проби и след като се убедихме окончателно, че системите функционират нормално според нормативните изисквания, извършихме инструктаж на персонала, отговарящ за тяхното обслужване. Подготвихме кратки потребителски инструкци, които да са им в помощ. Накрая предадохме системите на собственика с приемо-предавателни протоколи. Представихме сертификати и декларации за съответствие на всички изделия, включени в тях.

Продукти

За изгражданетона пожароизвестителната инсталация използвахме адресируема пожароизвесттелна централа PIS MA, производство на фирма КОМТЕХ гр. Пловдив, а пожароизвестители на фирма Аполо- Англия. Във всеки пожароизвестител /автоматичен и ръчен/ беше монтиран адресируем модул. За сигнализиране при сработване на системата ползвахме сирени SR200 на фирма ТЕЛЕТЕК София. SOS системата е разработка и доставка на фирма КОМТЕХ гр. Пловдив. За озвучителната система ползвахме техника на PIP AUDIO.