Наши проекти

Геогруп - Складова база Biofood

Геогруп

Организация: Геогруп

Обект: Складова база Biofood

Населено Място: Ямбол

Сектор: Хранителна промишленост

Това e четвъртия обект, който възлагаме на фирма Писат-Инженеринг. Фирмата разполага с висококвалифициран и компетентен персонал, предлага висококачествени услуги и стриктно спазва сроковете при изпълнението на възложените и строително-монтажни дейности.                              Във връзка с гореизложеното горещо препоръчвам фирма Писат-Инженеринг и смятам, че за всяка организация би било привилегия и удоволствие да се довери на техния професионализъм.

 

Михаил Тодоров - Управител на Геогруп АД

Резюме

 Проект "Система за видеонаблюдение на промишлена хладилна база за преработка,замразяване и експорт на плодове и зеленчуци "BIOFOOD" гр.Ямбол.
Инвеститор е холдинг "Геогруп" АД.

Обект

Хладилна база за преработка,замразяване и експорт на плодове и зеленчуци "BIOFOOD" гр.Ямбол.

Решение

Текущия проект е финансиран от агенция САПАРД,
основно изискване е всички технически средства да са произведени в Европейския съюз и да са със съответните сертификати за качество и произход. Изготвихме работен проект,
съгласно заданието на инвеститора (за максимална сигурност, контрол на персонала, контрол на товарните рампи и технологичния процес). След приемане на офертата с техника на
фирма "VIDO" Австрия пристъпихме към инсталационни и монтажни работи. След това се направиха настройки на камерите заедно с инвеститора и технолога на предприятието с цел
максимална обективност. Извърши се 72-часова проба и се подписаха съответните протоколи. Извърши се инструктаж на персонала, отговорен за системата за видеонаблюдение.
По желание на инвеститора се осъществява и дистанционо наблюдение на системата по INTERNET.

Продукти

Професионални камери за Видеонаблюдение "VIDO" Австрия, Компютърна система за наблюдение и запис Fujitsu-Siemens и DVR платка Geovision.