Наши проекти

Юнайтед Пропъртис - Стоково Тържище Болярка

Юнайтед Пропъртис

Организация: Юнайтед Пропъртис

Обект: Стоково Тържище Болярка

Населено Място: Сливен

Сектор: Търговия

От дълги години работим с фирмата. Доволни сме от начина, по който се справят с изграждането на инсталациите. Те са изключително отговорни по отношение на качеството на работа. Спазват предварително договорените срокове. По тази причина продължаваме да работим съвместно по нашите обекти. Имаме сключени договори с тях и за профилактично обслужване на системите.

 

Венета Качарова - Управител на Стоково Тържище "Болярка" Сливен

Резюме

Стоково тържище „Болярка” се намира в гр. Сливен. То е собственост на МЕЛИНВЕСТ. През 2006, 2007 и  2008 г. там изградихме ПИИ и ПГИ.

Обект

Обекта се състои от няколко промишлени халета, на които се извърши реконструкция. По изискване на Наредба 2 – Противопожарни строително-технически нормии беше необходимо да се изградят пожароизвестителни инсталации за халетата с квадратура до 1000 кв.м и една пожарогасителна инсталация за халето с квадратура над 1000 кв.м. Бяхме поканени от Инвеститора да сключим договор за проектиране и изграждане на пожароизвестителните инсталации. С този Инвеститор работим от дълги години. Проектирахме и изградихме Хотел Сливен, Стоковото тържище в гр. Ямбол, Хлебозавода в гр. Левски, Административната сграда на МЕЛИНВЕСТ в София, Шоорум за коли в гр. Стара Загора. Проектирали сме и други обекти, които предстоят да се изпълнят. Поради това, че Инвеститорът беше запознат с нашите професионални умения, бяхме предпочетени от него и поканени да сключим договор.

Решение

В проектите предвидихме 2 разширяеми конвенционални пожароизвестителни централи с възможност да обхванат всички халета, на които се извършваше реконструкция. Едната пожароизвестителна централа монтирахме при охраната, а втората в едното от халетата. За уведомяване на охраната при сработване на системата монтирахме  GSM модем. Когато охраната е в движение и не може да наблюдава ПИЦ или пък не чуе сработването на външните сирени, то тя ще получи необходимата информация по GSM модема. Кабелните трасета бяха изпълнени от нашата фирма. В последствие монтирахме и пожароизвестителната техника. Във връзка с изграждането на пожарогасителната инсталация в голямото хале, бяхме поканени от Инвеститора да сключим договор за доставка на автоматиката, помпената група и спринклерните глави както и да обвържем сигнализацията от пожарогасителната инсталация с пожароизвестителната централа. След приключване на работата по ситемите направихме необходимите проби, иструктирахме персонала за работа с тях и ги предадохме на Инвеститора.

Продукти

За изграждане на пожароизвестителните системи използвахме пожароизвестителни централи на УниПОС Плевен, а за периферни устройства пожароизвестители Аполо – конвенционални.За пожарогасителната инсталация използвахме помпена група с автоматично управление на ПРИЗМА, контролно-сигнален клапан /КСК/ на Relible и спринклерни глави на TYCO.