За Нас

Екип

„Писат-Инженеринг” ООД се ръководи от екип професионалисти с богат опит и задълбочени познания в областта на системите за сигурност.

Основната част от ръководителите на проекти, проектанти, инженери и техници се развиват като професионалисти от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. Политиката на фирмата е насочена към увеличаване на специфичните умения на персонала чрез непрекъснато обучение на работното място и външни квалификационни курсове, както и насърчаване на въвеждане на нови технологии в системите за сигурност.

Привличат се и външни консултантски услуги, които допълват и подпомагат управлението на дружеството.

Това, което прави фирмата надежден делови партньор, конкурентен доставчик на специализирани услуги е нейният модел на управление, който функционира благодарение на следните принципи:

• Висок професионализъм
• Задълбочаване на специализацията
• Отговорност и мотивация
• Доверие в служителите

Виж също

Системи за сигурност

Системи за сигурност Научете повече